Kellaaega laetakse...
  Rakvere mnt 10, Haljala
45301 Lääne-Virumaa
  +372 325 0900
  info(ät)haljalakool.ee

 Reg.nr 75013167
 Kood EHISes: 393

Kodu-uurimine ja õpilaskonverentsid

Õpilaskonverentside traditsioon on välja kasvanud kodu-uurimisest. Kodu-uurimine on tegevus, mille käigus kogutakse, jäädvustatakse ja tutvustatakse meie minevikulugu. Õpilastel on kodu-uurimises täita suur roll – koguda ja fikseerida lähiajalugu oma kodupaigas.

Haljala koolis algas kodu-uurimine 1970. aastate keskel õpetajate Salme Heinla ja Viivi Linnu juhendamisel. Toimusid kodukohapäevad 1978, 1980, 1981 ja 1984, kus kõneldi oma kodukohast, selle minevikust, olevikust ja tulevikust. Neist ettevõtmistest kasvas välja õpilaskonverents, mida peetakse 1987. aastast alates aprillikuus. Konverentsil kuulatakse kodulooainelisi, ajalugu, kultuuri, keelt-kirjandust, loodust, tervist, kodukandi ettevõtete tegevust jms puudutavaid õpilasuurimusi. Õpilasuurimusi on juhendanud õpetajad E. Mets, K. Heinla, A. Jõeveer, E. Martma, T. Rannar, A. Biider, V. Kiis, T. Pihlak, R. Markin, K. Kukk jt., on olnud juhendajaid ka väljastpoolt kooli.

Peale õpilasettekannete kuulamist on õpilastel võimalus kohtuda tuntud huvitavate inimestega (näiteks A. Laanemets, T. Suuman, H. Kaldoja, M. Hiiemäe, A. Vaik, L. Leet, G. Aher, K. Saaber, H. Valk, T. Mägi, S. Oll. M. Treier, R. Sikk, I. Rüütel jpt).

Alates 2009. aastast on õpilaskonverentsid toimunud koos Kunda Ühisgümnaasiumi õpilastega. Konverentsi on peetud kordamööda: ühel aastal Haljalas, järgmisel õppeaastal Kundas. 2014. aastal kohtusime Kundas ning õpilasettekanded puudutasid õpilaste tervisekäitumist.

Haljala kooli toel on toimunud ka maakondlikud konverentsid: 2011. aastal Haljala kiriku pühakule Mauritiusele pühendatud konverents, 2013. aasta märtsis õpilaskonverents „Rahvadiplomaatia“ koos külalistega Tveri oblastist ja Tveri Eesti seltsist ning maakonna koolide esindajatega. 2013. aasta oktoobris olid Haljalasse palutud maakonna koolide aasta õpetaja nominendid austamisüritusele ning eesti keelele pühendatud konverentsile. 2014. aasta 17. oktoobril toimus maakondlik pärimuspäev ning kogumiku „Haljala kihelkonna suuline pärimus“ esitlus. Seoses Haljala kihelkonna 760. aastapäevaga 2016. aasta suvel aitasime korraldada ajalooteemalist konverentsi kogukonnale Käsmu kirikus. Septembris 2016 toimus koostöös Haljala kirikuga astronoom Struwele ning reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline konverents, mida aitasid korraldada ka Haljala kooli õpilased ning õpetajad (õp. Ingrid Mäemets).

Haljala Gümnaasiumi ja Viru Instituudi poolt ellu kutsutud konkursi Viru Regi 2 kokkuvõtteid tegime pidulikul koosolekul 2016. aasta sügisel.  Seoses Õpetaja autähise 5. aastapäevaga viisime läbi üle-virumaalise kogemuskonverentsi „Õpetades õpime“. Jätkunud on iga-aastased õpilaskonverentsid koos Kunda õpilastega. 2017. aastal lisandus põhikooli II astme õpilaskonverents „Ise tehtud, hästi tehtud“.

11. oktoobril 2018 toimus Haljala rahvamajas üle-virumaalise kodu-uurimise ja MTÜ Õpetaja Autähis konkursi "Otsides oma juuri" konverentsid. Korraldajateks Viru Instituut ja selle projektijuht Marge Lepik ning Haljala Kool. Kui Haljala koolipoiste tervituslaulud ning direktor Ivo Tupitsa ning Haljala vallavanem härra Leo Aadeli tervitussõnad kuulatud, asuti kuulama noorte uurijate ettekandeid.
Konverentsil esitlesid oma loov- ja uurimustöid Haljala Kooli, Lasila Põhikooli, Simuna Kooli, Sõmeru Põhikooli ja Tamsalu Gümnaasiumi õpilased ning Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuri lapsed. Kokku esitleti konverentsil 11 erinevat tööd. Rida töid oli tehtud enda perekonna ajaloo ja sugupuu kohta, kuid oli ka töid Naistevälja kivikalmetest, Rakvere valla ajaloost, huvitavatest paikadest ja objektidest Rakvere vallas, Lasila Põhikooli aabitsa märksõnadest, Haljala Kooli vilistlastest-õpetajatest ja Tamsalu rongijaamast.
Pärast väikest kehakinnituspausi oli aeg kohtuda Eesti kirjandusteadlase ja lastekirjaniku Jaanus Vaiksooga. Ta mõtiskles elust ja sellest, kuidas me sarnaneme oma esivanematega ning me oleme siin maailmas tänu oma vanematele. Puud metsas ja sugupuu, kännud ja käbid metsas, aga ka inimeste maailmas – nii filosofeeris kirjanik. Lisaks luges ta meile ette mõned luuletused oma äsja ilmunud raamatust.
Kaks ja pool töist tundi möödusid kiiresti ning oli aeg kõigile tublidele esinejatele ja nende juhendajatele jagada tänukirju ja väikesi meeneid. Tänukirjad andis üle Viru Instituudi juht Aivar Surva. Konverentsi lõpetuseks tehti mälestuseks ühispilt.

Kes ei näe vaeva, see ei saa taeva